Số lượt truy cập

vvvvvvv
vtoday.gifHôm nay51
vyesterday.gifHôm qua73
vweek.gifTuần này201
vmonth.gifTháng này1505
vall.gifTất cả73573

Bảo tồn - Đa dạng sinh học

QUY HOẠCH BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KHU RỪNG ĐẶC DỤNG HÒN CHÔNG – VÙNG LÕI KHU DTSQ

Khu rừng đặc dụng Hòn Chông có diện tích 964,7 ha nằm trên địa bàn 2 xã Bình Trị và Bình An thuộc huyện Kiên Lương tỉnh Kiên Giang là một trong 3 vùng lõi của Khu DTSQ Kiên Giang, Đặc trưng nổi bật của khu rừng này là có hệ sinh thái rừng trên núi đá và núi đá vôi vùng ven biển chứa đựng tính đa dạng sinh học cao với nhiều loại động thực vật qúi hiếm, nhiều cảnh quan thiên nhiên và Di tích lịch sử - Văn hóa đặc sắc.

 

 

 

Với những đặc tính nổi bật như trên, ngày 11/12/2012. Sở NN& PTNT tỉnh KG Chủ trì thông qua cuộc hợp Báo cáo Quy hoạch Bảo tồn và phát triển bền vững Khu rừng đặc dụng Hòn Công tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2013-2020, do Phân viện điều tra quy hoạch rừng Nam bộ thực hiện, thành phần tham dự gồm: Lãnh đạo Chi cục kiểm Lâm, Đại diện BQL Khu DTSQ KG, UBND Huyện Kiên Lương, BQL rừng Hòn Đất - Kiên Hà và các sở ngành liên quan

Nội dung: Quy hoạch rà soát đánh giá lại các hoạch động nghiên cứu có liên quan trong giai đoạn vừa qua, Quy hoạch các phân khu chức năng và vùng đệm, Quản lý bảo vệ, Phòng chống cháy rừng, đề xuất các đề tài nghiên cứu thực nghiện khoa học, các nội dung về bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển du lịch sinh thái, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng…

Để thực hiện tốt các nội dung trên hội đồng đóng góp một số ý kiến cho quy hoạch  hoàn chỉnh như: Ngoài các chức năng bảo tồn đa dạng sinh học, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng, phải đề cập đến vấn đề phát triển sinh kế cho người dân sống trong vùng đệm bằng các mô hình sinh kế thiết thực gắn liền với địa phương, vì bảo tồn và phát triển sinh kế là một tiêu chí không thể thiếu trong Khu DTSQ, Bên cạnh phải có kế hoạch định hướng tương lai cho nơi cư trú của bầy Vooc bạc (Trachypithecus villosus) Sinh sống và phát triển trong khu bảo tồn, vì nơi cư trú hiện tại của chúng đang bị đe dọa bởi việc khai thác Xi măng trên núi đá vôi trong vùng…

Báo cáo được thông qua và trình các cơ quan chức năng phê duyệt giao cho BQL rừng Hòn đất - Kiên hà chủ trì thực hiện.