Số lượt truy cập

vvvvvvv
vtoday.gifHôm nay51
vyesterday.gifHôm qua73
vweek.gifTuần này201
vmonth.gifTháng này1505
vall.gifTất cả73573

Sự kiện

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số ở Kiên Giang

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc đẩy mạnh công tác văn hóa - thông tin ở miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong những năm qua tỉnh Kiên Giang đã có nhiều đề án, dự án đầu tư, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer và người Hoa được triển khai thực hiện.

 

Ngày hội VHTTDL dân tộc Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ VII năm 2012

 

Điều đó được thể hiện rõ trong việc nghiên cứu, khảo sát đề nghị xếp hạng các di tích có giá trị về lịch sử văn hóa và trùng tu tôn tạo các di tích; hỗ trợ phương tiện hoạt động cho các đội văn nghệ quần chúng Khmer; kiểm kê, sưu tầm, nghiên cứu các thể loại văn hóa phi vật thể. Từ năm 2000 đến nay, ngành VHTTDL đã tiến hành nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ đề nghị xếp hạng 09 di tích của đồng bào dân tộc được xếp hạng di tích cấp quốc gia, một số di tích được xếp hạng cấp tỉnh và đầu tư hàng chục tỷ đồng để tu bổ tôn tạo cho những di tích này; đồng thời phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh khảo sát, chống xuống cấp cho 20 chùa Khmer có công trong kháng chiến. Thực hiện các phim tài liệu khoa học: “Lễ tang, lễ cưới truyền thống của người Khmer”, “Lễ hội Ok – Om - Bok - nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng người Khmer ở Kiên Giang”, “U Minh Thượng – nét đẹp văn hóa”; sách nghiên cứu “Người Hoa, người Khmer trong cộng đồng dân tộc Việt Nam ở Kiên Giang”, “Phong tục tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo dân gian ở Kiên Giang”, “Người Khmer ở Kiên Giang”; các đề tài: “Xây dựng mô hình câu lạc bộ thanh niên Khmer học tập kỹ năng phát triển kinh tế gia đình và thực hiện nếp sống văn minh”, “Bảo tồn, phát huy giá trị một số thể loại âm nhạc và sân khấu dân gian Khmer Nam bộ còn lưu giữ hiện nay ở Kiên Giang”, “Sưu tầm di sản Hán Nôm trong cụm các di tích được xếp hạng ở tỉnh Kiên Giang”, “Sưu tầm văn hóa văn nghệ dân gian vùng biển đảo ở Kiên Giang”, “Bảo tồn và phát huy làng cổ Vĩnh Hòa Đông – xã Vĩnh Hòa Hiệp – Châu Thành”. Song song đó, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đầu tư 5 giàn ngũ âm, đóng mới và sửa chữa 17 ghe ngo cho các chùa Khmer, đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer. Đặc biệt các lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer và người Hoa đều được các cấp chính quyền và nhân dân tổ chức long trọng theo đúng phong tục tập quán của mỗi dân tộc như: Lễ Chôl-Chnăm-Thmây, Đôl-ta, Ok – Om - Bok của người Khmer và lễ Kỳ Yên tại các chùa của người Hoa… Năm 2007, UBND tỉnh quyết định nâng cấp lễ hội Ok – Om – Bok thành Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch dân tộc Khmer tỉnh Kiên Giang và qua nhiều lần tổ chức ngày hội ngày càng thu hút đông đảo đồng bào dân tộc Khmer trong và ngoài tỉnh tham gia.


Cùng với hàng loạt dự án, đề án, chương trình được Trung ương, chính quyền các cấp đầu tư gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”, đã có tác động tích cực đến việc phát triển kinh tế - xã hội nói chung; cơ sở kết cấu hạ tầng vùng dân tộc được đầu tư, khởi sắc, sản xuất của đồng bào ngày càng phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh (bình quân mỗi năm giảm 3%); dân trí ngày càng phát triển, mức hưởng thụ văn hóa được nâng lên rõ rệt, bản sắc văn hóa của đồng bào được bảo tồn và phát huy; các đình chùa được tu bổ, tôn tạo để tạo điều kiện tốt cho bà con sinh hoạt văn hóa tinh thần, các lễ hội được quan tâm tổ chức ngày càng tốt hơn, hàng ngày trên truyền hình và đài phát thanh đều có chương trình tiếng Khmer để phụ vụ bà con, các sản phẩm văn hóa được tăng cường về số lượng và nâng cao một bước về chất lượng, hoạt động giao lưu văn hóa trong đồng bào dân tộc Khmer và người Hoa được triển khai một cách tích cực và hiệu quả, góp phần củng cố, thắt chặt, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh. Thông qua việc ban hành và triển khai Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, đa phần người dân đã chấp hành tốt việc tổ chức cưới, việc tang và lễ hội, không trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc; các hoạt động mê tín dị đoan đã dần được loại bỏ. Công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ người Khmer, người Hoa hoạt động trong lĩnh vực văn hóa được đặc biệt quan tâm; đồng thời tại các chùa Khmer, các sư sãi, các nghệ nhân thường xuyên mở các lớp dạy tiếng nói, chữ viết và các lớp truyền dạy nhạc cụ dân tộc cho các em trong phum, sóc.


 Lễ cắt băng khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích chùa Phật Lớn với tổng kinh phí đầu tư trên 16 tỷ đồng

 

Tuy nhiên công tác bảo tồn, phát huy và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số đang gặp một số khó khăn như: Việc thực hiện các chế độ chính sách, các đề án còn chậm. Bản sắc văn hóa của đồng bào một số nơi chưa được quan tâm đúng mức, một số loại hình văn hóa nghệ thuật như: Rô băm, A dai, dàn nhạc ngũ âm … chưa được đầu tư bảo tồn đúng mức có nguy cơ bị  mai một. Một số chùa Khmer và chùa Hoa đã và đang xuống cấp nhưng chưa có kinh phí để tu bổ tôn tạo kịp thời, một số nghề truyền thống của người dân tộc có nguy cơ mai một nhưng chưa được quan tâm bảo tồn, giữ gìn. Phong trào văn nghệ quần chúng vùng đồng bào dân tộc Khmer còn nhiều khó khăn do thiếu nhạc cụ, diễn viên, kinh phí hoạt động… Các thiết chế văn hóa – thể thao cho xã vùng đồng bào dân tộc còn hạn chế chưa đáp ứng với nhu cầu thực tế.


Thiết nghĩ, để khắc phục  tình trạng trên trong thời gian tới, tỉnh cần phải tăng cường đầu tư kinh phí để thực hiện các đề án trọng điểm của tỉnh nhằm khôi phục lại một số loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống có nguy cơ bị mai một như: trang phục truyền thống, lễ cưới, các trò chơi dân gian, Rô băm, Adai…; tăng cường đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí ở những nơi có đông đồng bào dân tộc, bố trí một số loại hình phù hợp với dân tộc Khmer và người Hoa; cần có cơ chế, chính sách để các nghệ nhân tích cực bảo tồn các di sản văn hóa và thu hút cán bộ có trình độ, năng lực về công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại chỗ, nhất là cán bộ người dân tộc; đầu tư in ấn xuất bản các loại văn hóa phẩm bằng tiếng, chữ dân tộc, tăng cường thời lượng phát sóng phát hình chương trình tiếng dân tộc; tăng cường đầu tư trang thiết bị, hỗ trợ kinh phí, đưa văn hóa, văn nghệ, phim ảnh … về cơ sở để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Trí Cao

website Sở VHTT&DL KiêN Giang


Các bài viết khác