Số lượt truy cập

vvvvvvv
vtoday.gifHôm nay76
vyesterday.gifHôm qua74
vweek.gifTuần này655
vmonth.gifTháng này1602
vall.gifTất cả75869

Khu Bào Tồn

KHU BẢO TỒN BIỂN PHÚ QUỐC

Khu Bảo tồn biển Phú Quốc được thành lập theo Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

Khu Bảo tồn biển Phú Quốc được thành lập theo Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

1. Vị trí địa lý, diện tích

            - Vị trí địa lý:

Khu BTB PQ nằm trên 2 khu vực: khu phía đông Bắc, đông Nam và khu phía Nam quần đảo An Thới thuộc huyện Phú Quốc. Trong đó, vùng thảm cỏ biển thuộc 2 xã Hàm Ninh và Bãi Thơm, vùng rạn san hô nằm quanh các hòn của quần đảo An Thới thuộc xã Hòn Thơm huyện Phú Quốc.

            - Diện tích

Diện tích mặt nước của khu BTB PQ là 26.863,17 ha, trong đó vùng bảo vệ nghiêm ngặt 2.952,45 ha, vùng phục hồi sinh thái rộng 13.592,95 ha và vùng phát triển 10.317,77 ha.

2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

a. Chức năng

          Giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về bảo tồn, bảo vệ, tổ chức khai thác giá trị tài nguyên và môi trường biển trong khu bảo tồn biển theo đúng qui định pháp luật.

          b. Nhiệm vụ

- Tổ chức triển khai thực hiện Đề án thiết lập Khu Bảo tồn biển Phú Quốc đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; làm đầu mối tiếp nhận sự hỗ trợ đầu tư các tổ chức trong nước và quốc tế.

- Xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí hoạt động, lập các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, phát triển khu bảo tồn biển trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Quản lý và sử dụng tài sản, kinh phí được giao theo qui định pháp luật.

- Tham mưu cho Sở NN&PTNT: Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng bản qui định quản lý các hoạt động trong khu bảo tồn biển trình UBND tỉnh ra quyết định ban hành;  phối hợp với Sở Tài chính xây dựng định mức thu phí, lệ phí tham quan, dịch vụ trong khu bảo tồn biển trình cấp có thẩm quyền quyết định.

- Định kỳ tổ chức điều tra, giám sát biến động tài nguyên và môi trường biển trong khu bảo tồn biển để phát hiện và đề xuất biện pháp khắc phục kịp thời.