Trang chủ → Chuyên mục

Hàng năm, tỉnh Kiên Giang có 22 lễ hội dân gian được diễn ra ở nhiều huyện lỵ. Trong khu DTSQ đề xuẩt cũng có tới 8 lễ hội lớn (6 lễ hội tại huyện đảo Phú Quốc và 2 lễ hội tại huyện Kiên Lương

Hằng năm để tưởng nhớ lại công lao của Anh hung dân tộc Nguyễn Trung Trực đối với tỉnh Kiên Giang với dân tộc Việt Nam nói chung. Người dân Kiên Giang đã tổ chức lễ hội kỷ niệm ngày mất của ông. Thời gian diễn ra lễ hội ...

Kiên Giang là vùng đất đa dạng về địa hình và phong phú về di sản văn hóa. Toàn tỉnh hiện có hơn 360 cơ sở thờ tự, 38 danh thắng - di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng. Hiện nay, toàn tỉnh có 389 lễ hội, trong đó có 235...

Trang 1 / 1