Trang chủ → Chuyên mục

ĐDSH đang chịu nhiều thách thức. Do đó chúng ta cần phải đẩy nhanh trương trình bảo tồn đa dạng sinh học.

ĐDSH đang chịu nhiều thách thức. Do đó chúng ta cần phải đẩy nhanh trương trình bảo tồn đa dạng sinh học.

Hệ sinh thái rừng ngập nước ven biển được chia thành 3 vùng: vùng rừng phòng hộ xung yếu, vùng đệm dọc theo tuyến đê quốc phòng, và vùng kinh tế. người nghèo ở vùng ven biển thường sinh sống nhờ vào việc khai thác nguồn ...

Trang 1 / 1