Trang chủ → Chuyên mục

Trong 02 ngày 13 và 14/09/2018, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh (HCMUS) đã diễn ra Hội thảo tập huấn “Nâng cao kỹ năng cứu hộ thú biển và rùa biển: Trau dồi kỹ năng sơ cứu và xây dựng mạng lưới phản ...

ĐDSH đang chịu nhiều thách thức. Do đó chúng ta cần phải đẩy nhanh trương trình bảo tồn đa dạng sinh học.

ĐDSH đang chịu nhiều thách thức. Do đó chúng ta cần phải đẩy nhanh trương trình bảo tồn đa dạng sinh học.

Hệ sinh thái rừng ngập nước ven biển được chia thành 3 vùng: vùng rừng phòng hộ xung yếu, vùng đệm dọc theo tuyến đê quốc phòng, và vùng kinh tế. người nghèo ở vùng ven biển thường sinh sống nhờ vào việc khai thác nguồn ...

Trang 1 / 1