Trang chủ → Chuyên mục

Trong khuôn khổ hoạt động của Đề tài nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Nhà nước về “Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển du lịch gắn với bảo tồn đa dạng sinh học trong Khu Dự trữ sinh quyển Thế giới Kiên Giang”, do PG...

Khu rừng đặc dụng Hòn Chông có diện tích 964,7 ha nằm trên địa bàn 2 xã Bình Trị và Bình An thuộc huyện Kiên Lương tỉnh Kiên Giang là một trong 3 vùng lõi của Khu DTSQ Kiên Giang, Đặc trưng nổi bật của khu rừng này là có...

Trang 1 / 1