Hàng năm, tỉnh Kiên Giang có 22 lễ hội dân gian được diễn ra ở nhiều huyện lỵ. Trong khu DTSQ đề xuẩt cũng có tới 8 lễ hội lớn (6 lễ hội tại huyện đảo...

Lăng và đền thờ Mạc Cửu được xây dựng từ năm 1735 đến năm 1739. Mặt tiền đền quay về hướng Đông, nơi có núi Tô Châu với dòng lưu thủy Đông Hồ, lưng tự...