Ban Quản lý‎ Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Kiên Giang.
Địa chỉ: 320 Ngô Quyền, phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
Điện thoại: 077 8550885 - Fax: 0773.897228
Email: kiengiangbr@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: Phùng Văn Thảnh